Working with Children & Families George June 2012

The practical examples and the linking of these with the theory.  Watching the DVD of session once again was delightful. Informative and good when Elzie linked in theory while watching.
Thank you for coming to George as is made it financially possible for me to do this course.  Grateful for being reminded afresh of this effective approach. Excited to apply this and to keep reading and learning.

The practical stories to implement in case studies.  The division between problem and person.  The most important at the end of each session to evaluate movement in change.
Die praktiese voorbeelde itv die onderhoud-proses tydens terapie.  Die begin en afsluiting van die onderhoud. Dat jy op die huidige probleem moet fokus (teorie)

2 Dae te kort vir al die wonderlike ervaringe en inligting.  Elize se aanbieding was puik!  Vlak van aanbieding op so ‘n manier dat mens dit jou eie kan maak.

Baie leersame en sinvolle werkswinkel.  My “bril” se lense het deffinitief verander.  Dankie, dankie, dankie … ek is deur hierdie opleiding geraak en “inspire”!